Pressemelding

Internasjonal konferanse om temaet statsreligion

Se http://www.mormontimes.com/around_church/general_authority/?linkTrack=mtEmail&id=9187

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.