Pressemelding

Film om Joseph Smith på nettet

For første gang har Kirken lagt ut en full spillefilm på Internett. Les hele artiklen her. Hele filmen kan sees på

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.