Pressemelding

Eldste Sterri taler til ungdom i UK

Sehttps://www.lds.org.uk/news_details.php?id=1085&ntp=

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.