Pressemelding

Eldste Russell M. Nelson taler på internasjonal familiekonferansenferanse

Eldste Russell M. Nelson og hans kone Wendy Watson Nelson talte begge 12. august på den femte verdenskongress om familien i Amsterdam. «Fremtidens lykke og til og med nasjoners fremtid er knyttet til barn. Familier med barn må få tilbake sin posisjon som samfunnets grunnleggende enhet. Vi må ganske enkelt verdsette barn høyere enn det vi gjør.» Verdenskongressen om familier er et internasjonalt nettverk av nasjonale, etniske, kulturelle og religiøse organisasjoner som forsvarer, fastholder og fremmer familiens avgjørende rolle i samfunnet. Den femte verdenskongress varte i tre dager. Kirken har lenge vært en forkjemper for sterke familier, og i 1995 utstedte Kirken «Familien -- en erklæring til verden», hvor det blant annet står: «Familien er forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann og kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig troskap.» Doktor Wendy Watson Nelson, eldste Nelsons kone, talte også om behovet for at familier får økt åndelig styrke. «Vi trenger familier som søker Gud og som fjerner alt fra sitt liv som er åndelig nedbrytende,» sa hun. «Familier som er åndelig sterke, er det eneste håp for våre nasjoners fremtid.» På konferansen talte også Sheri L. Dew, som tidligere var rådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Dew sa: «Et dydig liv er et enklere, mer givende liv. Det er også en av de viktigste nøklene til å styrke familier, og dermed til å styrke verdenssamfunnet.»

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.