Pressemelding

Bruk av betegnelsen "Mormon"

Kirkens oppfatning av denne betegnelsen og hvor egnet den er til å klassifisere medlemmer eller sider ved Kirken, er et alminnelig samtaleemne. Tidligere denne måneden tok for eksempel en forsideartikkel i The Salt Lake Tribune opp dette emnet.

Folk begynte å omtale siste-dagers-hellige som "mormoner" på 1800-tallet, kort tid etter at Kirken ble opprettet. Ordet kommer fra Mormons bok, en bok med hellig skrift som brukes av mormonene i tillegg til Bibelen. Tilnavnet varte ved og har blitt brukt av Kirkens medlemmer siden den gang som en kortversjon av "siste-dagers-hellige".

Betegnelsen erstatter imidlertid ikke Kirkens egentlige navn. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige var det navn som ble lovfestet i Skriftene i 1838. Når vi kaller Kirken for "Mormonkirken", utelater vi den mest sentrale delen av Kirken: Jesus Kristus. Følgelig kaller ikke Kirken seg for "Mormonkirken", og fraråder bruk av denne betegnelsen.

Kirken understreket på nytt dette standpunktet i februar 2001, da den offentlig oppfordret nyhetsmedier og folk flest til å bruke Kirkens egentlige navn. Med andre ord: Det går bra å bruke "mormoner" om Kirkens medlemmer, men vi tilføyer: "Vennligst ikke bruk 'Mormonkirken' istedenfor 'Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige'".

Internett har gitt dette spørsmålet en ny dimensjon. Ettersom de som søker informasjon om Kirken, for det meste skriver "mormon" i sine søkemotorer, må Kirken tilpasse seg denne realiteten. Følgelig bruker de fleste artikler og overskrifter i Newsroom "mormon" eller "mormoner" regelmessig slik at Kirkens uttalelser, standpunkter og artikler med større sannsynlighet vil bli fanget opp av dem som tilfeldig søker på Internett.

Kirken har gjort hyppig og fremtredende bruk av betegnelsen de siste 10 årene. I oktober 2001 -- samme år som Kirken på nytt understreket sitt offisielle navn -- lanserte den også et viktig nytt nettsted, Mormon.org, for å nå personer som ønsker å lære mer om mormonismen.

Generelt er vi fornøyd med det faktum at mediene i mye større grad bruker Kirkens fulle navn nå enn før, og at skribenter bruker ordet "mormon" på riktig måte.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.