Pressemelding

Aprilkonferansen markerer 75 år med Kirkens Velferdsprogram

Kirkens ledere oppfordrer medlemmer over hele verden til å gi en dags frivillighetstjeneste i 2011 for å markere75 års jubileum for kirkens velferdstjeneste.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.