Pressemelding

400 deltakere i landsomfattende ”Aksjon Vårrent”

”Aksjon Vårrent” – et Helping Hands prosjekt Kirkens varemerke for humanitært og samfunnsmessig engasjement er gule vester med påskriften ”Mormon Helping Hands” – vel kjent over hele verden. Hele 400 personer i elleve av Kirkens norske menigheter tok onsdag 28. april del i et storstilt norsk Helping Hands prosjekt. I stedet for å ha sitt ukentlige menighetsråd tok lederne del i samfunnstjeneste den kvelden, og sammen med dem barn og unge og voksne i alle aldre. De ryddet søppel, slepte kvist, rakte og luket og trosset værgudene, som de fleste steder bød på vind, kulde og pøsregn. Det har ikke vært få mediaoppslag i år om den enorme forsøplingen som kommer til syne ved disse tider. Kirken fikk med denne aksjonen anledning til åvise i handling at vi bryr oss om hjemstedet vårt og viser samfunnsansvar. God kontakt med den lokale kommunen skaper tillit og gir grunnlag for et videre samarbeid på denne og kanskje andre arenaer, slik flere av menighetene kunne fortelle om i sin rapport fra aksjonen. S. Amundsen

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.